Aftale om opstaldning

AFTALE OM OPSTALDNING

Version : 30/8-2019

Ejer/pensionær


Denne kontrakt er gældende for nedenstående ejer og hest/pony ved opstaldning på Lundehøj Hestepension.


Hest

:

Ejer/pensionær

:

Adresse

:Postnr. + By

:Telefon

:

E-mail

:Hest opstaldes fra

:

Pris pr. måned

:

Priser (pr. 1/9-2019)

Ydelse

Enhed

Enhedspriser

Hesteboks

Måned

2.550,00

Ponyboks (Kat.1+2)

Måned

2.050,00

Ponyboks (Kat. 3)

Måned

1.850,00

Sommergræs (1)

Måned

1.500,00

Heldressur (2)

Måned

3.500,00

Undervisning

1/2 Time

200,00

Ridning af hest (3)

1/2 Time

300,00

Ridehus- /etablissementskort (10 turs) (4)

10 turs

500,00

Ridehus- /etablissementskort pr. måned (4)

Måned

450,00

Ridehus- /etablissementskort halvår (4)

1/2 år

2.400,00

  1. Hvis man I en periode flytter sin hest/pony væk fra Lundehøj kan man få refusion men skal betale en tomgangsleje. Tomgangsleje af fast boks, beregnes som bokspris fratrukket kr. 1.200,-  (Hvis hest/Pony flyttes under 5 dage er der ingen refusion. Minimum afregning er pr. påbegyndt uge, der er minimum 30 dages varsel fra hesteejer for anmodning om tomgangsleje.
  2. Boksleje skal tillægges.
  3. Uden opsadlning
  4. Ridehus- /etablissementskort udstedes pr. hest, 10 turskort skal være anvendt indenfor 6 måneder fra udstedelse, halvårs kort er enten regnet fra 1/1 - 30/6 eller 1/7 - 31/12. Kontakt os evt. for specielordning ved flere heste.


Alle ydelser omkring opstaldning eller sommergræs betales månedsvis forud, og skal være disponibel på Lundehøj's bankkonto senest den 1. hverdag i den måned ydelsen gælder.


Ydelser omkring undervisning er netto kontant, såfremt der ikke er en special aftale. Betalingsmidler der kan anvendes er Kontant, MobilePay eller bankoverførsel.


Følgende er gældende for heste opstaldet på Lundehøj Hestepension

Der fodres morgen og aften dagligt med havre samt vitamin- og mineralblanding.

Ønskes hesten fodret med eget foder gøres dette af Lundehøj's personale dog betales det af ejeren/pensionæren. Foderet skal opbevares i lukkede beholdere i foderrummet. Ejeren/pensionæren skal sørge for måleenhed.


Ind- og udlukning på fold gøres alle årets dage.

Hesten skal have det dækken på man ønsker skal anvendes på fold. Der foretages ikke dækkenskift.

Skal hesten ikke på fold sættes skilt på boksdøren


Boksen muges, oprystes samt strøes hver dag med halm. Ønsker ejer/pensionær et andet materiale f.eks spåner/træpiller, påviler det ejeren selv at anskaffe det for egne regning. Der foretages ikke refusion  i den månedlige lejepris.


Hesten tildeles hø og/eller wrap svarende til hestens behov og ift. dagspriser.


Lundehøj Hestepension forestår mugning af boks.


1 x årligt tages fælles gødningsprøver og der gives om nødvendigt ormekur 2 gange årligt – dette koordineres af Lundehøj's personale for at sikre den mest effektive bekæmpelse, ligesom valg af bekæmpelsesmiddel for at minimere resistens. Bekæmpelsesmiddel og evt. prøver betales særskilt af ejeren/pensionæren.


Der stilles 1 skab, 1 knage til hovedtøj samt 1 sadelbom til rådighed pr. hest/pony.


Det påviler Ejeren/pensionæren at hjælpe med indlukning fra fold. (I forhold til antal heste er det PT. sådan at man  gennemsnitligt skal foretage indlukning omkring 2 dage pr. måned. - man kan dog betale sig fra denne forpligtelse)


Ved sygdomstilfælde kontaktes ejeren/pensionæren. Vurderes der behov for dyrlæge og ejeren/pensionæren ikke kan kontaktes på det af ejer/pensionær oplyste tlf.nr. tilkaldes den af Lundehøj Hestepensions personale valgte dyrlæge og denne afregnes af ejeren/pensionæren.


Opstaldning betales månedsvis forud og skal være indbetalt senest d. 1. hverdag i måneden på Lundehøj's konto i den Danske Bank reg.nr. +  kontonr.: 3409-13403554.


Opsigelse af boks skal ske skriftligt (brev eller e-mail) til Lundehøj senest med udgangen til en måned + 1 måned inden opsigelsen ønskes. En hest kan og må ikke flyttes uden skyldige forpligtelser er betalt, herunder fremtidig boksleje.


Såfremt hesten/ponyen af ejer / pensionær flyttes før aftaleudløb, forbeholder Lundehøj sig pant i hest/pony til skyldige forpligtelser er betalt.


I tilfælde af at hesten/ponyen efterlades på Lundehøj og ejer/pensionær undlader at betale for aftalemæssige forpligtelser i mere end 3 måneder, har Lundehøj retten til at sælge hesten/ponyen til højestbydende for at få dækket eventuelle omkostninger. Et eventuelt overskud efter salg vil blive refunderet til hesteejer/pensionær, fratrukket skyldigt beløb samt evt. yderligere påløbne omkostninger.


Andet

Når man opholder sig / har hest opstaldet på Lundehøj Hestepension er man forpligtet til at følge vores Leveregler, som kan findes på vores hjemmeside på følgende adresse på http://lundehoj.dk/leveregler.html.Dato :  ___/___-201__Dato :  ___/___-201__
Ejer/pensionær


Lundehøj Hestepension

Græse Bygade 28, DK-3600 Frederikssund

+45 47 38 40 04 - Pia: +45 40 13 31 04, Jens: +45 20 43 98 80


Mail: pia@lundehoj.dk jens@lundehoj.dk - www.lundehoj.dk


Moms/VAT No.: DK13781842,


Danske Bank 3430-3430001809,

BIC/SWIFT  : DABADKKK,

IBAN : DK0830003430001809


MobilePay : +45 4013 3104


Græse Bygade 28,

3600 Frederikssund

Tel: +45 4013 3104

BETALINGSMETODER:

BANK

Opstalding foregår ved fast bankoverførsel.

Undervisning kan betales via MobilePay.

© Copyright 2017. All Rights Reserved.